Postingan

Gambar
PROGRAM SEMESTER                                     Mata Pelajaran           : Matematika                                     Satuan Pendidikan     : SMP Negeri 2 Mendoyo                                     Kelas                            : IX Semester                      : Genap                                     Tahun Pelajaran        : 2019/2020 A. PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU I.        BANYAK PEKAN DALAM SATU SEMESTER No. Nama Bulan Banyaknya Pekan 1    Januari 4 2 Februari 4 3 Maret 4 4 April 5 5 Mei 4 6 Juni 2 Jumlah 23 II. BANYAK PEKAN YANG TIDAK EFEKTIF   1.                               Libur khusus/Umum/Hari Raya Keagamaan               : 2 Minggu 2.                               PTS /KTS                                              
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP 1 ) Nama Sekolah                         : SMP Negeri 2 Mendoyo Mata Pelajaran                        : Matematik a Kelas/Semester                      : IX/2       Materi Pokok                           : Kesebangunan dan k ekongruenan Alokasi Waktu                         : 2 jam @ 40 menit   Tujuan Pembelajaran KD 3 KD 4 3.6 Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antarbangun datar. 4.6 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antarbangun datar. IPK 3 IPK 4 3.6.1 Mengidentifikasi dua benda/bangun kongruen atau tidak, jika diberikan beberapa gambar atau bangun datar. - Materi Pembelajaran Mengidentifikasi dua benda/bangun kongruen Model: Saintifik Produk: Mengidentifikasi dua benda/bangun kongruen Deskripsi: Peserta didik secara mand
Gambar
SELAMAT DATANG DI BLOGGERKU